Tekutiny

Tekuté látky potravinárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu prepravujeme v cisterne a tankovom kontajneri s kapacitou 30 000 – 35 000 litrov.

Kód cisterny L4BH pre kategórie tried ADR 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9.