Neutrálny tovar

Palety, boxy a voľne ložený tovar prepravujeme na návesoch typu Mega s výškou 285 cm a Klasik s výškou 278 cm pre zákazníkov z ťažkého a ľahkého priemyslu, automotive trade a e-commerce.

Logistika je poskytovaná komplexne na adrese sídla spoločnosti, vrátane manipulácie, skladovej evidencie a distribúcie s možnosťou prenájmu kancelárie a prispôsobeniu požiadavkám e-commerce a e-shop.