Služby

  • kamiónová preprava orientovaná na štáty Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko, Česko a Slovensko
  • zber a odvoz komunálneho odpadu pre mestá a obce
  • logistické služby

Medzinárodná kamiónová preprava

Preprava tovaru je vykonávaná ťahačmi s plachtovými návesmi vhodnými na dopravu zabaleného a na zmeny teplôt necitlivého tovaru. Pri všetkých zásielkach garantujeme poistenie tovaru s možnosťou pripoistenia nákladu do ľubovoľnej výšky.

Zber a odvoz komunálneho odpadu

Spoločnosť CA – Cargo, s.r.o. ponúka mestám a obciam v rámci odpadového hospodárstva službu zber, prepravu a nakladanie s komunálnymi odpadmi z domácností. Prepravu komunálneho odpadu vykonávame modernými zberovými vozidlami.

Logistické služby

Pre potreby svojich klientov ponúkame skladové priestory o rozlohe 200 m2 priamo v sídle spoločnosti.
V rámci servisu krátkodobého a dlhodobého skladovania poskytujeme manipulácia s tovarom, vedenie skladovej evidencie, distribúciu v rámci celého Slovenska a celej EU.