Služby

Spoločnosť CA-Cargo, s.r.o. poskytuje kamiónovú prepravu tovaru moderným kamiónovým vozovým parkom. Preprava tovaru je orientovaná na štáty Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko, Česko a Slovensko.

 

Medzinárodná kamiónová preprava

tovaru je vykonávaná ťahačmi s plachtovými návesmi vhodnými na dopravu zabaleného a na zmeny teplôt necitlivého tovaru. Pri všetkých zásielkach garantujeme poistenie tovaru s možnosťou pripoistenia nákladu do ľubovoľnej výšky.

Rozmery a ložná kapacita plachtového návesu:

 • Dĺžka: 13,60 m
 • Šírka:  2,48 m
 • Výška: 2,70 m a s pozdvihovacou strechou do výšky 2,85 m
 • Objem: 90 m3
 • Úžitková hmotnosť max. 24 ton,
 • Maximálne 34 europaletových miest,
 • Možnosť nakládky: zboku, zozadu a zo strechy.
 • Dĺžka: 13,60 m
 • Šírka:  2,48 m
 • Výška: 3,00 m
 • Objem: 100 m3
 • Úžitková hmotnosť max. 24 ton,
 • Maximálne 34 europaletových miest,
 • Možnosť nakládky: zboku, zozadu a zo strechy,
 • Hydraulická zdvíhacia strecha s výškou 450mm.